BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾXây dựng hiện đang lãnh vực nhận được nguồn đầu tư lớn của nhà nước và chiếm một tỷ trọng lớn GDP Việt Nam. Nước ta cũng đang thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, trong đó có nhiều dự án lớn về nhà ở, đô thị, địa ốc, khách sạn, v.v… Do đó, nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành xây dựng và phát triển đô thị là rất lớn.
Được thiết kế theo tiêu chí của ABET Inc. (cơ quan đánh giá giáo dục kỹ thuật của Hoa Kỳ) và nhu cầu của đất nước nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, làm việc nhóm, và khả năng tự học để theo đuổi nghiên cứu khoa học và lãnh đạo trong kỹ thuật.

Sinh viên KTXD sẽ được trang bị:
* Kiến thức cơ bản, cơ sở rộng và sâu.
* Kiến thức tin học, lập trình và khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành.
* Kiến thức chuyên ngành rộng và cần thiết để có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại hình công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội.
* Việc học tập bằng tiếng Anh sẽ đáp ứng nhanh chóng yêu cầu tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất và quản lý.
* Khả năng theo học sau đại học tại Việt Nam hoặc nước ngoài, nhằm theo đuổi công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập vào website Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng tại:

Nguồn: https://banghevanphongcu.com

Xem thêm bài viết khác: https://banghevanphongcu.com/xay-dung/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *